Laboratoriotyöt

Laboratoritöissä mainitut reagenssit ovat esimerkkejä ja vastaavia löytyy eri valmistajilta. Mainittuja reagensseja ovat tekijät käyttäneet töitä tehdessään.

Työ 1: Plasmidi-DNA-eristys (pdf)

Työ 2: Kasvi-DNA-eristys (pdf)

Työ 3: DNA-pitoisuuden määritys (pdf)

Työ 4: Digestio (pdf)

Työ 5: Agaroosigeelielektroforeesi (pdf)

Työ 6: Transformaatio (pdf)

Työ 7: PCR (pdf)

Työ 8: PCR-diagnostiikka (pdf)