Kirjan lisämateriaali

Kirjan luvussa 6.2 on käsitelty DNA-jaksojen koon määrittämistä. Oheisessa linkissä on kirjan sivulla 129 olevan kuvaaja. Agaroosigeelin tulokset (Excel).

Kirjan luvussa 10.3 on käsitelty PCR-laitteen validointia. Oheisessa linkissä on esimerkkitulokset ilman laitemerkintää. PCR-laitteen validointitulokset (pdf).

Kirjan kappaleessa 14 on käsitelty bioinformatiikkaa. Oheisessa linkissä on muutamia harjoitustehtäviä, jotka ovat englanniksi. Bioinformattiikan tehtäviä (pdf).